Sterkøl i butikk?

Det å få sterkøl tilbake i vanlige dagligvarebutikker er et stadig tilbakevendende tema blant ølinteresserte og det er blitt bragt på banen igjen denne uken gjennom utspillet fra FrPs Per Arne Olsen om at øl opp til 7,5% bør bli tilgjengelig i vanlige butikker.

La oss først ta tak i denne litt snodige grensen som Olsen her har satt. Hvorfor går han ikke rett og slett inn for at alt øl skal bli tilgjengelig i butikk fra ufortynnet Grolch Premium Lager på 5,0% til Berentsens Stelliger Divum på 18,0%?
Her mistenker jeg rett og slett at Olsen, imotsettning til mange som brummer om sterkøl i butikk, har gjort leksen sin og er fullt klar over at de som setter rammene (EU) ikke skiller på hvordan et alkoholholdig produkt er laget, men kun bryr seg om alkoholstyrken og snodig nok ligger de mest alkoholsvake hvitvinene rundt nettopp 7,5%.

Olsen siteres videre på at han mener dette vil vri alkoholforbruket fra brennevin til svakere produkter. Jeg ser ikke bort fra at dette kan skje, men er langt fra overbevist. Mangelen på overbevisning henger sammen med at denne antagelsen ser ut til å ta utgangspunkt i en etablerte norske sannheten: «Vi drikker for å bli ruset». Om en tenker på Vinmonopolets bestselger Hansa Sterkøl (6,5%) er jeg ikke i tvil om at dette kan bidra i de gruppene som i dag handler dette og i de gruppene som ikke handler dette fordi det er for langt til nærmeste pol. Den gruppen alkohol som vokser mest i disse dager er poløl, eller sterkøl som Olsen og media kaller det, og jeg sitter med et klart inntrykk av denne veksten i stor grad skjer på bekostning av butikkølet og at vi dermed får en vridning fra kvantitet til kvalitet. Noe som i seg selv er bra, men som ikke nødvendigvis gir mindre alkolinntak totalt sett. På den annen side synker allerede salget av brennevin og i skrivende stund har jeg ikke sett noen form for tall på om dette skyldes at vi kjøper andre alkoholholdige varer eller om generasjonen som foretrekk brennevin er i ferd med å forlate denne verden.

I min søken etter informasjon om utspillet fra Olsen endte jeg selvsagt på FrP.no. Her er utspillet ikke å finne under nyheter, men etter et lite søk fant jeg det, på Akershus FrPs del av partiets sider, og ser temmelig raskt at dette utspillet neppe er gjennomdiskutert og har hele FrP bak seg utover det at partiet allerede er for en total avvikling av Vinmonopolet.

Fra handlingsprogrammet:

Fremskrittspartiet vil:

 • Avvikle vinmonopolet og tillate at alle alkoholholdige drikker skal kunne selges i vanlige forretninger. Dette forutsetter et tilfredsstil- lende kontrollsystem for å sørge for at lovreguleringer overholdes 

Romerikes Blad skriver idag at Fremskrittspartiet vil fjerne monopolsalget på sterkøl. Vi foreslår at butikker må få lov til å selge øl med alkoholprosent under 8, idag er grensen 4,7 prosent. Der folk kjøper ordinært øl bør også sterkølet kunne kjøpes.

Handelslekkasjen til Sverige er generelt på hele 11 milliarder kroner, noe som går ut over norske arbeidsplasser. Alkohol er en stor del av denne handelslekkasjen. For å stoppe denne handelslekkasjen bør ølmonopolet på sterkøl fjernes. Samtidig bør sterkøl få samme aldersgrense som vanlig øl, 18 år.

FrP vil også senke avgiften på sterkøl ved at det avgiftsbelegges som ordinært øl.

Det som her røper manglende forankring i organisasjonen er faktafeil og unøyaktig ordbruken i innlegget hos Akershus FrP.
Grensen for butikkøl er 4,75 og ikke 4,7. Det gis inntrykk av at aldersgrensen i dag er 20 år. Den er 18 år for alkoholstyreke unde 22,0%. «Vanlig øl» forteller noe om hvor lite skribenten vet om temaet. «Ølmonopolet» eksisterer ikke og at det finnes øl med alkoholinnhold over 8,0% ser ut til å være helt fremmed for skribenten. 8,0% er forøvrig ikke den samme grensen som Olsen satte i sitt utspill (7,5%).

Vi som liker øl med smak kan nok se langt etter mer alkoholsterkt øl i dagligvarebutikker i mange år fremover. Både fordi de andre partiene neppe er for dette og fordi FrP ikke ser ut til å være klare til å komme med et gjennomtenkt forslag. Og nå når Vinmonopolet ser ut til å ha begynt å skjønne sin rolle på dette området er jeg heller ikke sikker på at dette er noe jeg ønsker.

11 kommentarer om “Sterkøl i butikk?

 1. Jon Sigurd sier:

  Eh, nei. Grensen VAR 4,75 %, men er endret til 4,7 %. Forøvrig ville flytting av sterkøl fra Vinmonpolet til dagligvare være en katastrofe for den norske befolkningen. Vinmonpolet har rundt 240 sterkøl i sitt sortiment. Over 50 % av norsk dagligvareomsetning gjøres gjennom Kiwi, Rema og Rimi. Tror dere disse ville bygge om butikkene for å tilby flere varianter? Svaret er nei. Å flytte ølsalget fra Vinmonpolet til dagligvare ville bare bety dårligere vareutvalg for ølentusiasten! Det samme argumentet gjelder for vin. Vinmonopolet har en fantastisk bredde og dybde i sitt sortiment.

  • «Eh, nei. Grensen VAR 4,75 %, men er endret til 4,7 %.»
   Jeg ser nå at dette stemmer og må vurdere mine leksikale kilder.
   Det er rettet i artikkelen.

  • Frihetsfisken sier:

   I tillegg til det jeg skrev nedenfor, som også kan ansees som et svar på ditt innlegg, vil jeg legge til at jeg synes det er et merkelig argument at å åpne opp for butikksalg av sterkøl vil føre til dårligere utvalg. Det antyder nemlig at det er myndighetenes oppgave å sørge for bredt ølutvalg. Da synes jeg myndighetene har gått for langt i sin reguleringsiver. Men det er kanskje bare meg.

 2. Yngve Ekern sier:

  Klokt.
  Mitt inntrykk er at vi ikke hadde fått noen «ølrevolusjon» med kvalitetsøl fra mindre bryggerier om ikke sterkølet hadde havnet på Polet. Polet er en trygg og seriøs aktør. De fire dagligvarekjedene hadde knust småbryggeriene med pris- og mengdepress.
  Aldri så galt et det ikke er godt for noe, heter det vel da.

  Yngve Ekern

  • Ja, bare se på f.eks. Danmark… Dårlig utvalg i butikkene, få bryggere, horrible åpningstider. Tror Danmark hadde hatt godt av å få avgrenset mulighetene til å selge alkoholsterkt øl i vanlige butikker/kiosker/bedehus og heller gått for et statlig monopol slik vi har i Norge. [IRONI SLUTT]

  • Frihetsfisken sier:

   Jeg slutter aldri å forundres over hvor liten tro enkelte har på markedet og hvor stor tro de har på myndighetene. Spesielt merkelig blir det når man tenker over at de fleste vinmonopol faktisk har svært dårlig ølutvalg med mindre man tar bestillingsutvalget med i betraktningen, og at flere og flere private dagligvarebutikker begynner å få et svært respektabelt utvalg. Min lokalbutikk har for eksempel godt over 100 øltyper, og ville definitivt hatt både bredere og bedre utvalg om grensen på 4,7 % ble fjernet. Dersom man sammenlikner med andre land, ser vi også at utvalget på de fleste dagligvarebutikker er langt bedre enn på Vinmonopolet her i Norge. Jeg undres også over hvordan statstilbederne vil forklare at det i dag finnes barer over hele Norge med kjempegodt ølutvalg, og at barer med én øl på tapp er blitt mangelvare bare på noen få år.

   Det verste med alkoholgrensen for oss som verdsetter mikrobryggerier, er at den favoriserer industriølene. For hvilke øl er det som ligger på under 4,7 %? Jo, nettopp industripilsen fra Hansa og Ringnes. For de som lurer på hvorfor grensen er satt akkurat her, er derfor svaret enkelt: De store bedriftenes interesser og myndighetenes interesser er sammenfallende. De har ingen interesse av konkurranse, og unngår det fint ved å sperre mikrobryggeriene ute fra butikkene og gjemme vekk ølene deres i hyllene på Vinmonopolet. Moralen i dette må vel være at man aller nådigst kan få lov til å produsere øl i Norge så lenge ingen får vite om det.

   Nei, for min del er det ingen tvil: Vinmonopolet-butikkene bør overtas av private aktører og all alkohol bør tillates solgt i dagligvarebutikker. Dette vil føre til et langt bedre utvalg og ikke minst langt bedre tilgjengelighet enn i dag.

 3. Kjetil Berntsen sier:

  Et utopia ville jo selvfølgelig vært at ølet ble frigjort fra Vinmonopolet, slik at vi kunne fått inn private aktører som ville spesialisert seg (ala Ølbutikken og Barley Wine i København) De norske dagligvare butikkene vil aldri bli løsningen. Bare se på hvordan europeiske butikker ser ut, der hyllene er fulle av store merkevarer. Samtidig er jeg veldig ening med Jon og Sigve om at Vinmonopolet faktisk gjør en veldig bra jobb når det gjelder Norsk kvalitetsøl.

 4. All honnør til Stormy for å beskrive dette temaet så godt, dette innlegget er så godt skrevet at det burde havne i en av de store avisene.

  Jeg mener at den største hindringen for mikrobryggerier er den som påpekes av Jon Sigurd, nemlig at de fire store dagligvarekjedene ikke tar inn øl fra småskalaprodusenter, og det er riktig som Palme påpeker med sin ironi at dette fungerer godt i Danmark, hvor det nå er 100 mikrobryggerier.

  Jeg mener at det viktigste for norske mikrobryggerier er å kunne selge ølet sitt i sitt nærområde, for meningen er aldri å bli veldig stor. Slik det er i dag ender alle norske mikrobryggerier opp med dyre distrubusjonsløsninger og dermed dyrt øl. I Sogn og Fjordane koster Ægir øl nesten 60 kr i butikkene.

  En stor fordel danske mikrobryggerier har er at det er en selvfølge at det lokale ølet havner i dagligvarebutikkene i nærområdet til mikrobryggeriet. Dette kan man se i Skagen f.eks. hvor Skagen Brygghus har en helt sentral plassering i butikkene, og pubene. I Norge er dette mye verre, i Grimstad selger de f.eks ikke øl fra Nøgne Ø på Kiwi. Dette har jo ingenting med etterspørsel å gjøre. Dette har med avtaler Kiwi har gjort med Hansa/Ringnes om hylleplasser. Dette er neppe den lokale Kiwi butikkens sin skyld, og kanskje heller ikke Kiwi sentralt.

  Dette tenker jeg at kan være noe Petter Nome kan jobbe med i bryggeriforeningen. Hansa/Ringnes er ikke bare bryggerier, de er også nærmest enerådende på distribusjon. Slik jeg ser det må enten Hansa/Ringnes distribuere øl fra mikrobryggerier, ellers må mikrobryggeriene jobbe samme for å finne gode løsninger for distribusjon.

 5. Kjetil sier:

  Her på Jæren har vi spesialbutikken Vaaland som sel øl, brus og tobakk. Før hadde Vaaland A/S monopol på sal av øl i Time kommune. Det er det heldigvis ein del år sidan! Men, Vaaland satsa heldigvis vidare og er i dag ein av få spesialbutikkar for øl som finst i landet. Tenk kva utval denne butikken kunne hatt om «sterkølet» hadde sluppet fri frå Vinmonopolet. Eg ser for meg at liknande butikkar hadde poppa opp rundt om i landet der kundegrunnlager er stort nok. Sjølvsagt vil ikkje kvart eit vegkryss i det ganske land få gleden av dette, men uansett vil langt fleire få tilgang til ein heilt annan ølrikdom enn i dag. Ølutvalet på polet har blitt mykje betre med åra, men hugs at utgangspunktet var skremmande dårleg! Det har gått frå elendig til litt dårleg. Lenger vil eg ikkje strekke meg. Nyheitslepp kvar annen månad med alt i frå 1 til maks 10 nye øl impnerer ingen. Hugs at pr dags dato har vi berre 2 spesialpol her i landet, Bergen og Oslo. Her er utvalet hinsides det du finn i dei andre polutsala, og det går ikkje å bestilla varer frå spesialpolet til ditt lokale polutsal. Idioti av ein annan verden! Disskusjonen om dei store daglegvarekjedene er av mindre interesse. Det er ikkje slik i utlandet heller at du finn mengder med spanande mikrobrygg i dei store kjedebutikkane. Men, litt tek dei inn, og litt av spenninga er å gå frå butikk til butikk på jakt etter nye øl. Her lokalt kan vi finne øl frå både Berentsens og Lervig på REMA. Det kan og nemnast at i Danmark kan tydelegvis kven som helst selje øl: gavebutikker, klesbutikkar, konditori, gardsutsal, blomsterbutikkar osv. Dette var tilfellet då eg var i små byen Nørre Nebel i påska – ein liten plass i ein kommune med 6-7 tusen sjeler. Legg og merke til at Tollvesenet skil mellom brennevin, vin og øl. Har nokon fått spørsmål om det er sterkøl du har når du har køyrt på rødt for å fortolle godsakene etter ein tur i utlandet? Neppe. Ein annan pussig sak på kommunalt nivå her i landet er når lokalavisa viser kva for ein pub i byen som sel mest øl, vin eller brennevin. Då kunne vi i Stavanger Aftenblad nyleg lese at Cardinal troner suverent på toppen i byen når det gjeld sal av vin! Cardinal er ein «hard core» ølpub med spesialøl frå heile verda. Knapt ei sjel drikk vin her! Men, gåta blei avslørt i artikkelen; øl over 4,7% blir i den kommunale statistikken til vin! Nei, legg ned heile ordninga med vinmonopol og kunstige avgiftsgrenser!

 6. Denne debatten blir bedre og bedre. Jeg tenkte først at vi må jo forholde oss til det som er politisk mulig å få gjennomført. Nå er det slik at Høyre kan havne i regjering med FrP med støtte fra Venstre og KrF.
  Jeg tenker som endel har vært inne på her at den beste løsningen er at alt øl blir tilgjengelig i dagligvarebutikker. I tillegg skulle vi hatt en regelendring som gjorde det mulig å opprette spesialbutikker for øl, da måtte man gått bort fra regelen om at butikkene må ha minst 1000 varelinjer. Dette tror jeg det vil være muligheter for fordi det er endel butikker som har fått dispensasjon.
  Dersom FrP får Høyre med seg på dette og Venstre støtter tanken skal vi ikke se bort i fra at det vil være positivt for mikrobryggerier at alt øl kan selges i butikk. Mikrobryggeriene ender opp med flere utsalgssteder og butikkene som velger å ha et godt ølutvalg kan profitere på det.

 7. Ølhunden sier:

  Det forbaskede møkkapartiet KRF er store deler av problemet i dette landet.Kristenpakk!
  De har jo totalt havartert alle muligheter for å nyte en god øl i dette landet til en rimelig pris når du vil ha den.De skal stikke kjepper i hjulene på alt som foreslås av oppmykninger i alkohollovgivningen i Norge.De er til og med i mot et forslag der en kan handle taxfreevarer på nettet, for så å plukke dem opp når man ankommer flyplassen for å reise til utlandet/komme tilbake fra utlandet.Dette vil spare de reisene for litt tid, det er eneste forskjellen, men neida!KRF var i mot, for det ville ifg dem gi «økt tilgjengelighet».
  Dette partiet er så totalt på trynet at det er komisk.Få dem helt ut av norsk politikk.De gjør ting værre for alle ved å være tilstede.
  Norge trenger en skikkelig liberalisering av all alkoholpoltikk.Vekk med statsdrevne vinmonopolet og vekk med stengetider for salg.Avgiftene ned på Svensk nivå.Utlandet ler av oss her i skandinavia, hvor man har polliknende ordninger på Island, Sverige og på Færøyne.Sistnevnte er aller værst, så noen land er enda mere rigid en Norge.Men Norge er desidert dyrest, noe som i alle fall gjør at jeg kjøper 95% av all øl jeg konsumerer i Sverige hvor prisene er omtrent halvparten av de norske.Det er ingen fornuft å spore i den nye regjeringen heller, for de har inngått djevelens avtaler med KRF og svelget unna masse kameler.Stem ikke KRF!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s