Salgstall – Vinmonopolet – November

Ikke uventet ble det oppgang på alle områder når det gjelder Vinmonopolets salgstall for November 2012.
I rene tall var salget:

 • Svakkvin 5 417 000 liter
 • Brennevin 1 034 000 liter
 • Øl 252 000 liter
 • Sterkvin 57 000 liter
 • Alkoholfritt 22 000 liter

Oppgang fra oktober i absolutte tall:

 • Svakkvin  650 000 liter
 • Brennevin 169 000 liter
 • Øl 156 000 liter
 • Sterkvin 9 000 liter
 • Alkoholfritt 7 000 liter

Med andre ord ingen tvil om at nordmenn begynner forberedelsen til jul i November.

Oppgang fra oktober i prosent

 • Svakkvin  14 %
 • Brennevin 20 %
 • Øl 163 %
 • Sterkvin 19 %
 • Alkoholfritt 47 %

Legg her spesielt merke til ølsalget. Øl og jul er tett sammenknyttet her i landet. Mer om dette kan dere lese blant annet på Tommys Ølblogg. Dermed var oppgangen fra oktober til november helt forventet og det er egentlig mer spennende å se på endringene målt mot november 2011:

 • Svakkvin  10 %
 • Brennevin 5 %
 • Øl 34 %
 • Sterkvin 0 %
 • Alkoholfritt 57 %

For meg står dette som en bekreftelse på at ølinteressen stadig vokser. Jeg ser da dette i sammenheng med at veksten på 34% stemmer godt med veksten tidligere i år, som om vi ikke tar med november er på 32%. I tillegg er salget for hver eneste måned høyere enn for tilsvarende måned i 2011. Øl er den eneste produktgruppen som har denne utviklingen, men det bør nenves at alkoholfritt kommer med om kriteriet er ikke mindre enn i fjor. I april 2012 ble det solgt samme mengde som april 2011.

Salgsutviklingen totalt så langt i år (inklusive november) målt mot i fjor er som følger:

 • Svakkvin  +3 %
 • Brennevin -1 %
 • Øl +33 %
 • Sterkvin -6 %
 • Alkoholfritt +31 %

Og mens vi venter på om ølsalget i desember slår de 383 000 literne fra 2011 er det bare å ønske dere god juleøl og en fredelig jul.

StoreMy
(litt over snittet interessert i tall)

Reklame

Stadig nye rekorder, salgstall for oktober 2012

Vinmonopolet setter stadig nye rekorder når det gjelder ølsalg og oktober 2012 var intet unntak. Det ble solgt 96 000 liter øl. Dette er den største mengden de noen gang har solgt en oktobermåned, med en opp gang på hele 47,7% fra 2011. Dette bekrefter med andre ord en trend vi har sett en stund, men det bør imidlertid nevnes at Vinmonopolet hadde sitt første spesialslipp med fokus på øl 6.september og at dette nok virker inn på tallene for både september og oktober.

Svakvin var opp  1,3% og har dermed snudd nedgangen som, for oktober, har vært en trend siden toppåret 2009.
Brennevin fortsetter nedgangen, som har vært en trend siden 2009, og går ned med 2,6%. Sterkvin fortsetter en nedadgående trend, som har pågått siden toppåret 2003 og er denne gangen ned hele 4,0%. Alkoholfritt klatrer videre og er denne gangen opp hele 25,0%. For disse tallene hører det selvsagt med at det er store volumforskjeller mellom gruppene.

Prosentvis utvikling med 2006 som basisår

Den andre rekorden som bør nevnes her er salg de 10 første månedene. For øl er dette opp 32,4% i forhold til i fjor. Det begynner med andre ord å bli tydelig at spennende øl ikke lenger er noe en liten sær gruppe interesserer seg for, men noe svært mange plukker med seg når de er en tur innom Vinmonopolet.

Om jeg skal våge å se litt fremover må jeg nok først minne om at salget i november og desember utgjør omtrent halvparten av totalsalget gjennom året (49% i fjor). Når det så er solgt 785 000 liter øl så langt i år vil jeg driste meg til å spå et totalsalg på rett over 140 000 liter. Dette betinger en oppgang på 7,7% for de to siste månedene. Det to foregående årene var denne oppgangen på henholdsvis 14,7% og 14,2%.

Salgstall Vinmonopolet September 2012

Det er en stund siden Vinmonopolet la ut sine tall for september, men jeg har ikke somlet meg til å kommentere dem før nå. Vi ser selvsagt først på faktisk ølsalg og der fortsetter ikke uventet økningen. Det ble solgt 80 000 liter, mot 62 000 i 2011. En økning på 29%, som stemmer bra med økningen resten av året. Totalsalget så langt er 689 000 mot 528 000 i 2011. En oppgang på solide 30%. Dette fortsetter en trend som startet i 2010. Da med en økning på 22%, mens økningen i 2011 var på 16%.

Dette er en utvikling som øl er alene om blant Vinmonopolets alkoholholdige varer. Svakvin har hatt små endringer og salget er nå 112% av det det var i 2006. Noe som er tett på 2010, men lavere enn 2011. Brennevin ligger på 91% av 2006 og sterkvin fortsetter nedgangen og er nå nede i 63% av salget i 2006. Og om noen skulle lure: 2006 ble valgt fordi dette var det siste året før endringene i ølsalget begynte. Tidligere år ville kun gitt små endringer for øl, en klar oppgang for svakvin og brennevin frem til 2005 og en svak oppgang for alkoholfritt.

Selv om ølsalget stadig stiger er det fortsatt svakvin som er Vinmonopolets hovedvare, med 83,2% av salget i september. Brennevin kommer som nummer to med 15,2%. Deretter følger øl med 1,4% og sterkvin med 0,8%. Alkoholfritt står for 0,3%.

Totalsalget for Vinmonopolet så langt i år er opp 2,2%, målt mot samme periode i fjor.
Oktobertallene kommer om kort tid.

Polet har solgt halvparten av ølet

Øl og jul hører utvilsomt sammen i dette landet. Vinmonopolets salg av øl i november og desember er, målt i liter, like stort som de ti foregående månedene og jeg ser ingen grunn til at det skulle endre seg i år. Frem til 2010 var forholdet 45/55% (snitt). Med andre ord ble det solgt mer øl i de to siste månedene enn i de ti foregående. 2010 skjedde det imidlertid noe og forholdet ble endret til 50/50%. Året etter var det 49/51%. Vi som er litt over snittet interessert i øl velger selvsagt å tro at dette skyldes en oppvåkning i folket. At de, mens salgstallene til de store bryggeriene stadig blir rapportert å gå ned, har funnet ut at det finnes øl med mer smak og ikke minst med flere forskjellige smaksvarianter.

For øl er det få andre sesongjusteringer. Vi kjøper riktignok litt mindre i januar. Antagelig drikker vi opp restene av juleølet. Og vi kjøper litt mer i juli. Øl og sommer hører sammen, men jeg antar de fleste foretrekker butikkstyrke når ølet er like mye tørstedrikke som kosedrikke.

Tallene som Vinmonopolet til nå har offentliggjort (ut september) viser at det så lang er det solgt 689 000 liter øl, mot 529 000 i fjor. En oppgang på saftige 30%. Totalt i år blir nok ikke oppgangen i ølsalg like stor, men jeg vil anta at vi kan forvente  at det blir solgt minst 130 000 liter. Noe som gir en oppgang på minst 12%.

Svakvin (vanlig vin) har ikke samme økningen frem mot jul. November er forholdsvis lik oktober med ca 7,7% av årsomsetningen, mens desember knapt dobler dette med 13,2%. Det ser imidlertid ut til at vin også er er sommerdrikk. Salget når de fleste år 10% av årstotalen i løpet av juni eller juli og den måneden som ikke når dette ligger rundt 9%.

Brennevin har en kurve som minner om den for vin, men her er det en liten oppgang rundt påsketider. Andelen for desember har ligget stabilt rundt 16% de siste årene.

Sterkvin selges det stadig mindre av gjennom polet, men andelen som blir solgt i desember øker og passerte i 2011 for første gang 17%. I liter utgjør dette allikevel bare 69% av det som ble sogt i desember 2001. 177 000 mot 122 000 liter.

Alkoholfritt har hatt en så stor økning i salget de siste årene (+60% fra ’09 til ’11) at det blir litt verre å finne klare sesongtrender, men også her vises det en oppgang i desember, med 19,6% og 20,4% av årssalget de to siste år.

Jeg kommer selvsagt tilbake med mer tall ved en senere anledning.

Salgstall for Vinmonopolet så langt i 2011

Jeg har kikket litt på salgstallene for øl på Vinmonopolet de fem første månedene i år.

Øl måned for måned

 • Det ble solgt mindre i januar 11 enn i januar 10: 49 mot 51 tusen liter
 • Det ble solgt mer i februar 11 enn i februar 10: 53 mot 51 tusen liter
 • Det ble solgt mindre i mars 11 enn i mars 10: 59 mot 61 tusen liter
 • Det ble solgt mer i april 11 enn i april 10: 62 mot 41 tusen liter
 • Vi kan nok anta at økningen i april skyldes sen påske
 • Det ble solgt mer i mai 11 enn i mai 10: 52 mot 43

Produktgrupper mot de fire første månedene i fjor

 • Volumet av svakvin er opp 0,4%
 • Volumet av brennevin er ned 5,3%
 • Volumet av øl er opp 8,2%
 • Volumet av sterkvin er ned 10,1%
 • Volumet av alkoholfritt er opp 47,3%

De 100 mest solgte

Alle tall under relaterer seg til disse 100

 • Hansa Sterkøl ligger som forventet på topp
 • Hansa Sterkøl har solgt 2,5 ganger så mye som neste på listen
 • Hansa Sterkøl har 13,2% av dette salget
 • Hansa Sterkøl er Hansas eneste produkt på listen
 • Hansas Borg har 15,1% av dette salget, fordelt på 4 produkter
 • Hansa Borg er dermed det største bryggeriet
 • Nøgne Ø har 11,6% av dette salget, fordelt på 12 produkter
 • Haandbrygeriet har 2,8% av dette salget fordelt på 5 produkter
 • Ægir har 1,5% av dette salget fordelt på IPA og Natt
 • Nykommeren Kinn har 0,2% av dette salget fordelt på Slåtøl og Vestkyst
 • Kinns produkter er 98. og 99. Jeg vil tro Bøvelen ikke ligger langt etter
 • Kinns produkter har kun vært på markedet siden midten av april
 • Lervig har 0,2% av dette salget med sin Winter Ale.
 • Winter Ale ble introdusert i perioden og 85. plass er dermed sterkt
 • Ringnes har 8,8% av dette salget, fordelt på 4 produkter
 • Aass har 4,8% av dette salget, fordelt på 3 produkter
 • Mack har 3,4% av dette salget, fordelt på 4 produkter
 • CB og Dahls har hver 0,2% av dette salget med 1 produkt hver
 • Erdinger Weissbier er det nest mest solgte produktet
 • Singha Lager kommer inn på tredjeplass
 • Totalt har norske produkter 48,9% av salget
 • De andre nasjonene tar andeler som vist her

Grunndata