Sterkøl i butikk?

Det å få sterkøl tilbake i vanlige dagligvarebutikker er et stadig tilbakevendende tema blant ølinteresserte og det er blitt bragt på banen igjen denne uken gjennom utspillet fra FrPs Per Arne Olsen om at øl opp til 7,5% bør bli tilgjengelig i vanlige butikker.

La oss først ta tak i denne litt snodige grensen som Olsen her har satt. Hvorfor går han ikke rett og slett inn for at alt øl skal bli tilgjengelig i butikk fra ufortynnet Grolch Premium Lager på 5,0% til Berentsens Stelliger Divum på 18,0%?
Her mistenker jeg rett og slett at Olsen, imotsettning til mange som brummer om sterkøl i butikk, har gjort leksen sin og er fullt klar over at de som setter rammene (EU) ikke skiller på hvordan et alkoholholdig produkt er laget, men kun bryr seg om alkoholstyrken og snodig nok ligger de mest alkoholsvake hvitvinene rundt nettopp 7,5%.

Olsen siteres videre på at han mener dette vil vri alkoholforbruket fra brennevin til svakere produkter. Jeg ser ikke bort fra at dette kan skje, men er langt fra overbevist. Mangelen på overbevisning henger sammen med at denne antagelsen ser ut til å ta utgangspunkt i en etablerte norske sannheten: «Vi drikker for å bli ruset». Om en tenker på Vinmonopolets bestselger Hansa Sterkøl (6,5%) er jeg ikke i tvil om at dette kan bidra i de gruppene som i dag handler dette og i de gruppene som ikke handler dette fordi det er for langt til nærmeste pol. Den gruppen alkohol som vokser mest i disse dager er poløl, eller sterkøl som Olsen og media kaller det, og jeg sitter med et klart inntrykk av denne veksten i stor grad skjer på bekostning av butikkølet og at vi dermed får en vridning fra kvantitet til kvalitet. Noe som i seg selv er bra, men som ikke nødvendigvis gir mindre alkolinntak totalt sett. På den annen side synker allerede salget av brennevin og i skrivende stund har jeg ikke sett noen form for tall på om dette skyldes at vi kjøper andre alkoholholdige varer eller om generasjonen som foretrekk brennevin er i ferd med å forlate denne verden.

I min søken etter informasjon om utspillet fra Olsen endte jeg selvsagt på FrP.no. Her er utspillet ikke å finne under nyheter, men etter et lite søk fant jeg det, på Akershus FrPs del av partiets sider, og ser temmelig raskt at dette utspillet neppe er gjennomdiskutert og har hele FrP bak seg utover det at partiet allerede er for en total avvikling av Vinmonopolet.

Fra handlingsprogrammet:

Fremskrittspartiet vil:

  • Avvikle vinmonopolet og tillate at alle alkoholholdige drikker skal kunne selges i vanlige forretninger. Dette forutsetter et tilfredsstil- lende kontrollsystem for å sørge for at lovreguleringer overholdes 

Romerikes Blad skriver idag at Fremskrittspartiet vil fjerne monopolsalget på sterkøl. Vi foreslår at butikker må få lov til å selge øl med alkoholprosent under 8, idag er grensen 4,7 prosent. Der folk kjøper ordinært øl bør også sterkølet kunne kjøpes.

Handelslekkasjen til Sverige er generelt på hele 11 milliarder kroner, noe som går ut over norske arbeidsplasser. Alkohol er en stor del av denne handelslekkasjen. For å stoppe denne handelslekkasjen bør ølmonopolet på sterkøl fjernes. Samtidig bør sterkøl få samme aldersgrense som vanlig øl, 18 år.

FrP vil også senke avgiften på sterkøl ved at det avgiftsbelegges som ordinært øl.

Det som her røper manglende forankring i organisasjonen er faktafeil og unøyaktig ordbruken i innlegget hos Akershus FrP.
Grensen for butikkøl er 4,75 og ikke 4,7. Det gis inntrykk av at aldersgrensen i dag er 20 år. Den er 18 år for alkoholstyreke unde 22,0%. «Vanlig øl» forteller noe om hvor lite skribenten vet om temaet. «Ølmonopolet» eksisterer ikke og at det finnes øl med alkoholinnhold over 8,0% ser ut til å være helt fremmed for skribenten. 8,0% er forøvrig ikke den samme grensen som Olsen satte i sitt utspill (7,5%).

Vi som liker øl med smak kan nok se langt etter mer alkoholsterkt øl i dagligvarebutikker i mange år fremover. Både fordi de andre partiene neppe er for dette og fordi FrP ikke ser ut til å være klare til å komme med et gjennomtenkt forslag. Og nå når Vinmonopolet ser ut til å ha begynt å skjønne sin rolle på dette området er jeg heller ikke sikker på at dette er noe jeg ønsker.